Mullvadsnät

Skyddar mot mullvad och sork, så att de ej kan komma ända upp till ytan.

Anläggs i jordlagrets övre skikt, osynligt på 5-15cm:s djup. Dock så djupt att det håller att gå på etc.

Material: återanvänd plast. Öglastorlek 16 x 14cm. Tyngd 40g/m2.

Färg: svart

Rulle: längd 200m. Bredd 100cm och 200cm.

Bruksplatser: golfplaner, gräsmattor etc.


Ta kontakt

Be om mera info angående våra produkter och tjänster eller lämna kontaktbegäran på vår blankett. Vi svarar så fort som möjligt.

Du kan även ringa 0500 210 390 eller skriva till oss på

    Integritetspolicy