Utmärknings­käpp för skogsplantor

Vid skogsplantering är det bra att märka ut de små plantorna med en lång BIO – käpp (förmultnande) så att de bättre syns i terrängen. Detta är både arbets- och tidsbesparande vid senare slybekämpningar och ogräsrensningar då man inte behöver leta efter plantorna bland annan växtlighet. Käpparna behöver inte avlägsnas, med tiden förmultnar de bort.


Ta kontakt

Be om mera info angående våra produkter och tjänster eller lämna kontaktbegäran på vår blankett. Vi svarar så fort som möjligt.

Du kan även ringa 0500 210 390 eller skriva till oss på

    Integritetspolicy