ARBO – Förankring av rotklump

Osynlig förankring utan ovanjordiska stag. Förankring för många olika behov.

Användningsområden:

  • Träd och buskar på trånga och besvärliga ställen såsom mellan trafikleder, i branter, på stränder och gröntak.
  • Värdefulla park- och friluftsanläggningar och dylikt.
  • Geotextiler
  • Kabel- och rörbyggen etc.

Ta kontakt

Be om mera info angående våra produkter och tjänster eller lämna kontaktbegäran på vår blankett. Vi svarar så fort som möjligt.

Du kan även ringa 0500 210 390 eller skriva till oss på

    Integritetspolicy