Plantering och stödning

Vi erbjuder mycket som behövs vid plantering och stödning av unga träd, så som stödstörar, förankring av rotklump, fixeringstrianglar för stödstörar, mattor mot ogräs och uppbindningsband.