Övriga tjänster

Som tillägg till våra basprodukter erbjuder vi även konsultering i förflyttning av stora träd samt gamla, grånade höstörar.