JOM – System för dagvatten­hantering – biofilter

Framställt av justerbara betongelement. Elementen kan sammankopplas till olika former som fyrkanter, runda eller rektanglar. Byggaren kan välja formen själv och elementen byggs så att dagvattnet samlas upp i dessa och filtreras då det rinner genom jordmånen. Systemet är ett stort bio- filter.

Elementen skyddar också trädens rötter och jordmånen från att packas för hårt. Detta system kan även verka som stabilt underlag för ovanliggande byggnationer som gator, trottoarer p-platser mm.

Finns i olika storlekar.

Fråga offert. Bifoga teknisk information gällande projektet.


Ta kontakt

Be om mera info angående våra produkter och tjänster eller lämna kontaktbegäran på vår blankett. Vi svarar så fort som möjligt.

Du kan även ringa 0500 210 390 eller skriva till oss på

    Integritetspolicy