JOM – Planteringsram för planteringsgrop

Planteringsram JOM av betongelement skapar förutsättningar för att trädets rötter skall omgärdas av luft- och vattenledande jord. Detta sker genom att ramen tar hand om tryck både från ovan och från sidorna genom att ramen leder last förbi rotzonen. Trycket på jordmånen/tillväxtsubstratet stör annars den naturliga tillförseln av grundvatten genom att kapillärkraften rubbas och kraftigt ökar behovet av vatten genom tekniska åtgärder, såsom bevattning.

JOM´s baselement skapar frihet i att välja storlek och form med en intervall om 100mm. Ingen speciell skötsel är nödvändig.

Material: betong

Standardformer på elementdelar

– höjd 600m

– tjocklek 100mm

– längder 600, 1000, 1200 och 1500mm

Med dessa elementmått kan konstruktioner (kvadratiska, rektangulära, runda) med längd/bredd från 900mm och uppåt skapas i intervall om 100mm.


Ta kontakt

Be om mera info angående våra produkter och tjänster eller lämna kontaktbegäran på vår blankett. Vi svarar så fort som möjligt.

Du kan även ringa 0500 210 390 eller skriva till oss på

    Integritetspolicy