ARBO – Rothinder – lättare 325g/m2

Med ensidig skyddsyta.

Förhindrar trädrötter att tränga in i tekniska och andra anläggningar.

Användningsområde: i jord. På den glatta innersidan kan rötter inte få grepp och de är tvungna att växa nedåt eller i någon annan riktning.

Material: polypropylen 100%. Kan återanvändas. Tjocklek 0,68mm. Vattentät.

Färg: grå

Rulle:

längd 50m = bredder 50, 65, 100, 130, 150, 200, 300, 400cm

längd 25m = bredder 50, 65, 100, 130, 150, 200cm

längd 10m = bredder 65, 100, 130, 150, 200cm

Rullens ändor kan enkelt sammanbindas i varandra med en sammanbindningslist. Inga verktyg behövs.


Ta kontakt

Be om mera info angående våra produkter och tjänster eller lämna kontaktbegäran på vår blankett. Vi svarar så fort som möjligt.

Du kan även ringa 0500 210 390 eller skriva till oss på

    Integritetspolicy