Jordmån och rötter

Rötterna bör skyddas mot tekniskt samhällsbyggande och – slitage men även det motsatta gäller, alltså tekniken bör skyddas mot att rötter ej kan tränga in i den.

Det finns enkla och inte så dyra lösningar för detta.