Urban Natural

I begynnelsen var finska stubbar, stubbfräs… och Jussi.

Så startade företaget som sedan 1984 har vårdat, flyttat och fällt träd samt fräst stubbar runt hela Finland.

Allt började då en ung bondpojke från Vanda återkom till hemlandet efter studier och arbete utomlands. I Tyskland hade han stött på en mackapär, en stubbfräs, en stor och en liten och så startade en av många rundturer kors och tvärs genom Finland. Under årens lopp blev tusentals stubbar flisade till – just flis. Samtidigt ökade också efterfrågan efter kunniga personer som kunde fälla träd på besvärliga ställen. Oftast på trånga ställen i urban miljö där enda sättet att få ner trädet var att såga det i bitar och detta dessutom genom att klättra i trädet som skulle kapas. I dessa tider började man också i Finland allt mer värdesätta urbana träd som något värdefullt och satsa på trädens vård på ett för trädet rätt sätt. Sakkunniga inom det området kallas arborister.

På den tiden fanns det inte så många experter på just Modern trädvård, så därför började man i trädgårdsskolor runt om i landet utbilda arborister. Också i detta arbete deltog Jussi. Det nya sättet att vårda träd, som mer än tidigare tog i beaktande trädets biologi, hade strandat i Finland. Följaktligen fanns det inte heller facklitteratur på finska så under kvällar och veckoslut satt Jussi och översatte litteratur om Modern trädvård från både tyska och engelska så det rykte om tangenterna. Det är rätt självklart att det här med träd är, och har alltid varit, Jussis stora passion. Företagets slogan har från början varit ”Puut juuresta latvaan – Träd, rot till topp”.

Under en period kom det sig att företaget hade en egen ”plantskola” för stora träd. I enorma lådor växte färdigt halvvuxna träd för kunder som hellre önskade ett färdigt träd än att plantera en planta och invänta tiotals år på att det skall växa till sig. Till Urban Naturals specialkunnande hörde också flyttningar av stora träd från en växtplats till en annan.

Vem är nu sen då denna Jussi? Bondpojken som på riktigt heter Johan Bäckström. Han är kandidat i naturvetenskap, reste efter studierna runt i världen och jobbade bland annat i Kanada med att plantera skog, i Sverige vid Uppsalas lantbruksuniversitet deltog han i energiskogsprojekt samt jobbade i Tyskland med att kartera skog. Tillbaka i Finland arbetade han som forskar-assistent på Skogsforskningsinstitutet tills han en dag fick för sig att grunda ett företag och bli företagare. Det har gått ett tag sedan dess och i dag fokuserar Urban Natural främst på försäljning av produkter till urbana träd samt konsultering inom såväl trädvård som trädflyttning.