Urban trädvård sedan 1984

Oy Urban Natural Ab har mer än 30 års erfarenhet av vård av urbana träd. Vi säljer tillbehör för det unga stadsträdets behov samt planterings- och dagvattensystem. Vi erbjuder även kon­sul­tering i modern trädvård och trädförflyttning. Våra kunder är främst städer, kommuner, församlingar, byggnads­företag inom grönområdet och övriga som arbetar med stadsträd.

Läs mer

Urban Naturals berättelse

I begynnelsen var finska stubbar, stubbfräs… och Jussi.

Så startade företaget som sedan 1984 har vårdat, flyttat och fällt träd samt fräst stubbar runt hela Finland.

Allt började då en ung bondpojke från Vanda återkom till hemlandet efter studier och arbete utomlands. I Tyskland hade han stött på en mackapär, en stubbfräs, en stor och en liten och så startade en av många rundturer kors och tvärs genom Finland. Under årens lopp blev tusentals stubbar flisade till – just flis. Samtidigt ökade också efterfrågan efter kunniga personer som kunde fälla träd på besvärliga ställen. Oftast på trånga ställen i urban miljö där enda sättet att få ner trädet var att såga det i bitar och detta dessutom genom att klättra i trädet som skulle kapas. I dessa tider började man också i Finland allt mer värdesätta urbana träd som något värdefullt och satsa på trädens vård på ett för trädet rätt sätt. Sakkunniga inom det området kallas arborister.

Läs mer

Ta kontakt

Be om mera info angående våra produkter och tjänster eller lämna kontaktbegäran på vår blankett. Vi svarar så fort som möjligt.

Du kan även ringa 0500 210 390 eller skriva till oss på

    Integritetspolicy